Guc.se

Så kan en interim chef hjälpa företaget

När ditt företag snabbt behöver fylla en chefsposition i företaget, finns det olika alternativ. En påskyndad rekryteringsprocess är ett alternativ. Men stress i rekryteringsprocessen är sällan ett framgångsrecept. Ett annat alternativ är att använda en interimschef.

Interimschef är en tillfällig anställning av en person som har lång erfarenhet av att hoppa in som chef under mer eller mindre tuffa situationer. Några av fördelarna med denna typ av lösning är att den säkrar att rutiner och processer fortlöper, kan ge stöd under förändringsprocesser och kan innebära nya idéer och perspektiv.

Anställ interimschef för snabb lösning

Det är så klart alltid bra att hantera rekryteringar så snabbt och smidigt som möjligt. Men förhastade anställningar på grund av dålig planering eller oförutsedda händelser är inte lika bra.

”Som arbetsgivare är det viktigt att tänka långsiktigt och avsätta resurser för en rekryteringsprocess”, säger Erik Drakenberg i en artikel i Dagens Industri.

En interimschef ger ditt företag mer utrymme att hitta de perfekta kandidaterna till chefspositionen långsiktigt.

Omvandla utmaningar till möjligheter

När ett företag är i akut behov av att fylla en chefsposition är det lätt att endast fokusera på det negativa. Det är dock värt att även se de unika, positiva aspekterna som tuffa situationer ofta innebär. Dels blir det ett test för hela organisationen – hur fungerar avvikelsehanteringen? Brister i rutiner uppdagas aldrig så tydligt som när något går fel. En interimschef kommer också med ett lugn och en säkerhet som ofta kan vända hela situationen till något lärorikt och långsiktigt lönsamt.